باید قلبت را آن قدر از عاطفه لبریز کنی که اگر روزی افتاد و شکست همه جا عطر گل یاس پراکنده شود

در هر سختی آسانی هست، در هر شرّی، خیر، سپاس

خداوند هر یک از ما را موجب آزمایش دیگران می کند

در حقیقت به نشانه ها دقت کن

همه معلم های تو هستند

لقمان گونه شاگرد باش

از کسانی که از من متنفرند، سپاس... آن ها مرا قوی تر می کنند

از کسانی که مرا دوست دارند، ممنونم... آنان قلب مرا بزرگ تر می کنند

از کسانی که مرا ترک می کنند، متشکرم... آنان به من می آموزند که هیچ چیز تا ابد ماندنی نیست

از کسانی که با من می مانند، سپاسگزارم... آنان به من معنای دوست واقعی را نشان می دهند

خدا را شکر، هنوز هستم و این لحظات را تجربه می کنم

خدا را شکر، می توانم ببینم، بشنوم، محبت کنم

خدایا شکرت، به من سختی دادی تا قدر خیلی چیزها را بدونم


برچست ها : ,,,,