مزار شریف
پل مالان -هرات

مسجد جامع هرات
بند امیر
باغ بابر-كابل

ارگ هرات
 

   مسجد نه گنبد 

                            و مدرسه سبحان قلی خان بلخ

  

   مزار شریف  HD

    .................................................

  موزه هرات عکس+تحلیل 

  ................................................................

عکسهای زیبای قلعه هرات 

 ...................................................................


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,