عکسهای بسیار زیبا از آثار تاریخی موجود در موزه هرات باستان

موزه هرات در داخل قلعه ی اختیارالدین قرار دارد


موزه هرات یکی از قدیمی ترین و بزرگترین موزه ها در افغانستان است.


در این موزه آثار باستانی از زمان باختری ها هخامنشی ها طاهریان سامانیان 
غزنویان غوری ها و تیموریان و خوارزمشاهیان وجود دارد.


بیش از سه هزار اثر از هفت هزار سال قبل از امروز در موزه هرات وجود دارد.


این موزه بعد از موزه ملی در کابل بزرگترین موزه افغانستان به شمار میرود.
بازدیدکنندگان همه روزه به غیر از روزهای جمعه در ساعات رسمی دولت میتوانند
 از موزه هرات دیدن کنند.
از سال 87 به این سو بیش از 1500 اثر باستانی به موزه هرات اضافه شده است.

در گذشته چندین بار آثار این موزه به سرقت رفته است. شماری از آثار این موزه 
که در دوران حکومت طالبان به سرقت رفته هنوز پیدا نشده اند

 منبع:بی بی سی فارسی
اگر زیبا دیدید پس زیبا بنویسید

 

 

مطالب پیشنهادی: 

 

 مسجد نه گنبد 

                            و مدرسه سبحان قلی خان بلخ

/**/

 

عکسهای زیبای قلعه هرات 


برچست ها :