مکرویان کابل 1970
عکس: ‏مكرويان كابل ١٩٧٠‏


شهر كابل سال ١٩٦٣ ، عكسي از بچه هاي شيك كابل
عکس: ‏شهر كابل سال ١٩٦٣ ، عكسي از بچه هاي شيك كابل‏


چهاراهي فواره آب شهر كابل ٥٠ سال قبل
عکس: ‏چهاراهي فواره آب شهر كابل ٥٠ سال قبل‏


يكي از عكسهاي قديمي بازار جوار درياي كابلعکس: ‏يكي از عكسهاي قديمي بازار پياز و كچالو جوار درياي كابل‏


هنرمندان كشور در دهه ٧٠ ميلادي
عکس: ‏هنرمندان كشور در دهه ٧٠ ميلادي‏


شهر کابل 1980
عکس: ‏شهر كابل ١٩٨٠‏

عکس ملی بس برقی کایل قدیم
عکس: ‏ملي بس برقي كابل‏


منبع:          facebook:عکسهای قدیمی افغانستان
/**/

اگر زیبا دیدید پس زیبا بنویسید


برچست ها :